podaruci
 
ПОДАРЪК
Всеки закупил книга от сайта получава в подарък:
 Книжка за името /по избор/ и 3 бр. Сервизни книжки за личния автомобил!


Специализирани

Ремонт на автомобилни двигатели

31.00 лв.
25.00 лв.

Ос­нов­на­та цел, ко­я­то си пос­та­вя­ме с нас­то­я­ща­та кни­га, е да да­дем съ­ве­ти за пра­вил­но от­но­ше­ние и дейс­т­вия при ре­мон­ти­ра­не на дви­га­те­ля. [Подробно...]
Инжекционни системи - II ЧАСТ

24.90 лв.
20.50 лв.

В настоящото издание са представени схемите на свързване на електронния блок за управление, технически данни, кодове за самодиагностика и система за отстраняване на неизправностите в инжекционните системи на указаните марки и модели автомобили. [Подробно...]
Инжекционни системи - I ЧАСТ

24.90 лв.
20.50 лв.

В настоящото издание са представени схемите на свързване на електронния блок за управление, технически данни, кодове за самодиагностика и система за отстраняване на неизправностите в инжекционните системи на указаните марки и модели автомобили. [Подробно...]
Автомобилни ел. схеми - II ЧАСТ

24.90 лв.
20.50 лв.

В нас­то­я­що­то из­да­ние са пред­с­та­ве­ни елек­т­ро­о­бо­руд­ва­не­то и елек­т­ри­чес­ки­те схе­ми (цвет­ни и чер­но­бе­ли) на указаните мо­де­ли ав­то­мо­би­ли. [Подробно...]
Автомобилни ел. схеми - I ЧАСТ

24.90 лв.
20.50 лв.

В нас­то­я­що­то из­да­ние са пред­с­та­ве­ни елек­т­ри­чес­ки­те схе­ми на след­ни­те мо­де­ли ав­то­мо­би­ли: Opel KADETT, Opel VECTRA, Opel ASTRA, Opel OMEGA, Fiat UNO, Ford ESCORT, Ford SIERRA,Ford SCORPIO, Ford MONDEO, VW Golf, BMW III [Подробно...]
Ремъци - Азиатски модели - III ЧАСТ

20.00 лв.
17.50 лв.

Ин­фор­ма­ция за на­чи­на на подмя­на на зад­виж­ва­щи­те ре­мъ­ци на га­зо­раз­п­ре­де­ли­тел­ния ме­ха­ни­зъм (ГРМ) при ос­нов­ни­те мо­де­ли ав­то­мо­би­ли с бен­зи­но­ви и ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли, про­из­веж­да­ни в Азия. [Подробно...]
Ремъци - Европейски модели - II ЧАСТ

20.00 лв.
17.50 лв.

Ин­фор­ма­ция за на­чи­на на подмя­на на зад­виж­ва­щи­те ре­мъ­ци на га­зо­раз­п­ре­де­ли­тел­ния ме­ха­ни­зъм (ГРМ) при ос­нов­ни­те мо­де­ли ав­то­мо­би­ли с бен­зи­но­ви и ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли, про­из­веж­да­ни в Ев­ро­па. [Подробно...]
Ремъци - Европейски модели - I ЧАСТ

20.00 лв.
17.50 лв.

Нас­то­я­що­то ръ­ко­вод­с­т­во пре­дос­та­вя ин­фор­ма­ция за на­чи­на на под мя­на на зад­виж­ва­щи­те ре­мъ­ци на га­зо­раз­п­ре­де­ли­тел­ния ме­ха­ни­зъм (ГРМ) при ос­нов­ни­те мо­де­ли ле­ки и ле­ко­то­вар­ни ав­то­мо­би­ли с бен­зи­но­ви и ди­зе­ло [Подробно...]
Взаимозаменяеми детайли

23.00 лв.
15.50 лв.

Справочникът ще Ви бъде в помощ при определяне на аналози на детайлите за интересуващия Ви модел автомобил и данните по които може да ги поръчате в търговските фирми. Разгледаните марки и модели са до 1998г. [Подробно...]

  • «« Начало
  • « Пред.
  • 1
  • Следв. »
  • Край »»


Покажи №  
Резултати 1 - 9 от 9
Обновено на: петък, 18 октомври 2019 04:58
Вашата количка:
0 Items Сума:: 0.00 лв.

0 Продукт
0.00 лв.Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com